wtorek, 24 stycznia 2017

Sujet 7: Le futur proche

Salut!
Le futur proche- czas przyszły prosty, używany do opisywania czynności mających się wydarzyć w najbliższej przyszłości. 
Tworzymy go za pomocą odmienionego czasownika aller. 

ALLER 
Je vais 
Tu vas
Il/Elle va
Nous allons
Vous allez
Ils/Elles vont

Je vais manger mon sandwich. - Zjem moją kanapkę.
Nous allons visiter le musée.- Odwiedzimy muzeum.
Tu vas regarder les photos.- Będziesz oglądać zdjęcia.

Je ne vais pas arriver à Paris.- Nie pojadę do Paryża.
Vous ne allez pas nettoyer.- Nie będziecie sprzątać. 
Il ne va pas nager.- Nie będziesz pływać. 

Qu'est-ce que tu vas faire ce soir?
 Co będziesz robić wieczorem?
Je vais regarder mon film préféré.
Będę oglądać mój ulubiony film.
Est-ce qu'il vais voyager pendant les vacances?
Czy on będzie podróżował w wakacje?
Non, il vais travailler en magasin.
Nie, on będzie pracował w sklepie.

Bonne nuit!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz